16:9-mallen

PB230318.jpg

Skype-möte. Jag och M var ordentligt i tagen. Taggade med flaggan i topp.

Rejält framåtlutade och ivriga orerade vi om vikten av Alignment. Om Brand Purpose och vår Golden Circle. Tycker det gick rätt bra, ända tills J från New Zeeland försiktigt avbröt. Sorry, may I interupt with a short question? Absolutely, please go ahead.

J fortsatte: Hur kommer det egentligen bli med 16:9-mallen? Vi har ju en PowerPoint-mall i 3:2-format och hur ska vi göra med den nya? Den i 16:9?

Häppåre.

Där påmindes jag om något viktigt. Om känslor. Oro. Och fokus på vad som berör den enskilda individen. För det spelar ju ingen roll hur välformulerad strategin är om vi glömmer människorna som berörs.

När man, som jag, jobbar med att byta/förändra/slå samman varumärken kommer människor bli oroliga och tänka på annat än strategin. De funderar på hur det blir med deras jobb. Om allt ska flytta utomlands. Kommer folk få sluta?

Men om du vänder på det kan förändringen av varumärket bli en fantastisk bärare av den större berättelsen. Men då måste du lägga mycket möda på kommunikationen och förstå vad som driver de som lyssnar. Berätta om varför gör vi det här. På vilket sätt det är bra för åhöraren. Vad som nu konkret kommer hända.

Och glöm inte att berätta hur det blir med 16:9-mallen.

Magnus LundinComment