Välkommen till Be Kind.

Välkommen

Varumärket är så mycket mer än bara en snygg yta och det gäller att det sitter ihop hela vägen. Att man får samma intryck oavsett var mötet med varumärket sker. Varumärkeslöftet måste levereras i produkten, i det fysiska och digitala mötet, i kommunikationen och i det bemötande kunder och andra får.

Det handlar om affärsutveckling och det görs bäst från insidan och därför är Be Kind inte en traditionell varumärkesbyrå. Istället går Be Kind in en längre tid och driver arbetet i kundens organisation. Det leder till varaktig förändring och till intern kompetensutveckling. Arbetet sker enligt en genomtänkt plan och leder fram till konkreta och mätbara mål.