Välkommen till Be Kind.
_3020478-Redigera.jpg

Tjänster

Be Kind driver varumärkesutveckling och stöttar ledare

Tjänster

 

DRIVER VARUMÄRKESUTVECKLING

Be Kind arbetar inne i kundens organisation för att skapa långvarig förändring. Intern förankring och kompetensutveckling av befintlig personal är några av nycklarna och vi jobbar utifrån en tydlig plan med mätbara mål och till fast ersättning.


MODERERAR KONFERENSER 

Genom att ta in extern hjälp med att moderera till exempel en marknadskonferens får du hjälp att, med ett utifrånperspektiv, driva och ifrågasätta varumärkesfrågan av någon som inte behöver ta hänsyn till interna sanningar och gamla låsningar. STÖTTAR LEDARE

Be Kind stöttar styrelser, VD eller marknadschefer i varumärkes- och kommunikationsfrågor. Det kan till exempel handla om att vara second opinion när reklambyrån visar upp sina förslag, när en ny organisation behöver komma på plats eller när strategin ska spikas.


INTERIM MARKNADSCHEF

Om du saknar marknads- eller varumärkeschef under en tidsbegränsad period kan vi gå in och stötta under tiden rekrytering pågår. En fördel med det är att vi samtidigt kan driva särskilt viktiga utvecklingsfrågor för att bädda för den som sedan tar över.FÖRELÄSER

Be Kind föreläser och utmanar för att sätta igång varumärkesdiskussionen i till exempel en styrelse, ledningsgrupp eller marknadsavdelning. Det är ofta första steget i ett mer omfattande varumärkesarbete men kan givetvis användas som en enskild punktinsats.


BYRÅUPPHANDLING

Vi har lång erfarenhet från att köpa in reklambyråtjänster och kan hjälpa dig att upphandla byrå och säkerställa att det finns rätt förutsättningar för att arbetet kommer flyta på smidigt. Det ökar chansen att du träffar rätt partner och att du undviker vanliga fallgropar i processen.